Show simple item record

dc.contributor.authorKołodziejczak, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-10-07T11:39:04Z
dc.date.available2015-10-07T11:39:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationM. Kołodziejczak, Coaching i mentoring we wspieraniu sieci scoutów, [w:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 53-66.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-565-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12216
dc.description.sponsorshipPublikacja współfinansowana w ramach projektu: „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy”, red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.titleCoaching i mentoring we wspieraniu sieci scoutówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[53]-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Teorii Zarządzania, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26.pl_PL
dc.referencesBabbie E ., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesCialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesCoaching: inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, red. P. Smółka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesDługoński J., Bariery w procesie komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, maszynopis powielony, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesLucas F., The social construction of mentoring roles, “Mentoring and Tutoring” 2001, nr 9, s. 23–47.pl_PL
dc.referencesEdvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKarwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2009.pl_PL
dc.referencesKarwala S., Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2007.pl_PL
dc.referencesKonecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKurylczyk A., Model kompetencyjny mentora, [w:] 50+ Mentoring, red. A. Wasilewska, E. Ziarkowska, CTO S.A, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Łobacz K., Diagnoza i analiza problemów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii na uczelni wyższej pod kątem barier natury organizacyjnej, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, maszynopis powielony, Szczecin 2012.pl_PL
dc.referencesNowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesOlejniczak W., Bariery w procesie komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, maszynopis powielony, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesParsloe E., Coaching i mentoring, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesParsloe E., Wray M., Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSenge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSidor-Rządkowska M., Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSikorski C., Drogi do sukcesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSmorczewska B., Społeczny kontekst rozwoju: użyteczność wybranych koncepcji psychologii rozwojowej dla relacji coachingu i mentoringu, „Forum Oświatowe” 2013, nr 2(49), http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/ view/34 [dostęp: 15.01.2014].pl_PL
dc.referencesStarr J., Coaching, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzelągowska A., Makowska M., Nowe trendy w kształceniu liderów / Tutoring – w poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenie Szkoła Liderów 2007, www.liderzy.pl.pl_PL
dc.referencesSzmidt H., Coaching Line. Nowe wyzwania dla kadr, menedżerów i dla Ciebie, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2012.pl_PL
dc.referencesThorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesWilson C., Coaching biznesowy, MT Biznes, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWithworth L., Coaching koaktywny, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWhitmore J., Coaching for performance. GROWing for People, performance and Purpose, Nicholas Brealey Publishing, London–Boston 2010.pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., Głodek P., Żak-Skwierczyńska M., Scouting – system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, [w:] Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Walińska, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Folia oeconomica 276.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record