Show simple item record

dc.contributor.authorGarstka, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-10-19T08:14:57Z
dc.date.available2015-10-19T08:14:57Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12700
dc.description.abstractAccountants recently had the opportunity to celebrate 20 years of existence in Poland the regulating of accounting. The act was adopted by parliament in 1994. 500 years before the treaty about double accounting was reprinted by Pacioli. The edition of Tractatus XI. Particularis de computis et scripturis was an (epic) epoch-making event designating the beginning of a new field of economic sciences. The idea of the double accounting was known before, not only because of Pacioli, but also through Cotruglio, who described it 36 years earlier. Recently in accounting, as well as in the broadly understood economy, there is a particular emphasis put on ethics, moral values and professional attitudes. It is worth considering whether and on what scale they were present in the early works of Accountancy 550 years ago, how their representatives approached the subjects the beginning of a written history of accounting. The article presents the main ideas included in the guidelines Pacioli and Cotruglio regarding double accounting, and identifies if ethical guidelines were presents among others guidelines. It turns out that the author of the essential work in the history of accounting, as well as its predecessor, devoted much attention to the moral attitude of the merchant, his appropriate behavior, attitude towards customers and other people, with whom he has a business relationship.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherLodz University Presspl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;nr 3
dc.subjectaccountingpl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjecthistory of accountingpl_PL
dc.titleProblematyka etyczna w pierwszych dziełach o rachunkowościpl_PL
dc.title.alternativeEthics in the Early Works of Accountingpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number73-83pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationJan Kochanowski University (JKU) in Kielcepl_PL
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesBanaszkiewicz A., Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych w ujęciu historycznym, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, vol. 2, issue 1.pl_PL
dc.referencesDobija M., Ponadczasowe i cywilizacyjne znaczenie zapisu podwójnego, „Management and Business Administration. Central Europe” 4/2012 (117), s. 3-22.pl_PL
dc.referencesDobija M., D. Dobija, O naturze kapitału, http://janek.uek.krakow.pl/~zkrach/pobranie.htm.pl_PL
dc.referencesDobija M., Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, http://janek.uek.krakow.pl/~zkrach/pobranie.htm.pl_PL
dc.referencesDobija M., M. Jędrzejczyk, Szkice z historii rachunkowości, PTE, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesHońko S., Luca Pacioli – prekursor dydaktyki w rachunkowości, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis” 2013, Oeconomica 303 (72), 41-50.pl_PL
dc.referencesMikuła-Bączek E., Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1, zeszyt nr 8, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 155-169.pl_PL
dc.referencesNiemczyk L., Program badawczy Luca Paciolego, „Gospodarka Narodowa” 9/2010, s. 83- 96.pl_PL
dc.referencesPacioli L., Traktat o rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPogodzińska-Mizdrak E., Przedmowa [w:] L. Pacioli, Traktat o rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRogozina S., Powstanie i rozwój księgowości podwójnej, „Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2012, vol. 32, s. 69-87.pl_PL
dc.referencesTurzyński M., O średniowiecznej moralności kupieckiej i etyce zawodowej rachunkowości: perspektywa teorii społecznej Michela Foucaulta, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, vol. 73 (129), s. 131-146.pl_PL
dc.referencesZiętowska I., Benedetto Cotruglio i pierwsze dzieło o teorii rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, vol. 79 (135), s. 179-197.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalgorzata.garstka@ujk.edu.plpl_PL
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record