Now showing items 11-15 of 15

  • Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013 

   Kulawiak, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Celem autorki artykułu jest identyfikacja i ocena procesu absorbcji funduszy strukturalnych, a zwłaszcza wielkości i struktury inwestycji finansowanych z tych środków pozyskanych przez władze samorządowe Uniejowa. Analiza ...
  • Wykorzystanie wód geotermalnych w Uniejowie w opinii mieszkańców gminy i odwiedzających 

   Smętkiewicz, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Przedmiotem rozważań autorki artykułu jest zagadnienie stanu jednego z aspektów świadomości społecznej – opinii społecznej, na przykładzie mieszkańców i osób odwiedzających Uniejów, odnośnie do wykorzystania wód geotermalnych. ...
  • Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie 

   Borowska-Stefańska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule zaprezentowano ocenę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, odnośnie do potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej ...
  • Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych 

   Wilk-Woś, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie po pierwszej rozbudowie, przeprowadzonej około połowy XV w., był jedną z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych warowni późnego średniowiecza w centralnej Polsce. ...
  • Źrodła informacji o Uniejowie w opinii łódzkich studentów 

   Jończyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Głównym celem autorki artykułu jest zaprezentowanie wizerunku gminy Uniejów oraz analiza działań promocyjnych. W pierwszej części pracy autorka przedstawiła profil łódzkiego studenta oraz źródła jego wiedzy o występowaniu ...