Now showing items 13-15 of 15

  • Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie 

   Borowska-Stefańska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule zaprezentowano ocenę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, odnośnie do potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej ...
  • Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych 

   Wilk-Woś, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie po pierwszej rozbudowie, przeprowadzonej około połowy XV w., był jedną z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych warowni późnego średniowiecza w centralnej Polsce. ...
  • Źrodła informacji o Uniejowie w opinii łódzkich studentów 

   Jończyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Głównym celem autorki artykułu jest zaprezentowanie wizerunku gminy Uniejów oraz analiza działań promocyjnych. W pierwszej części pracy autorka przedstawiła profil łódzkiego studenta oraz źródła jego wiedzy o występowaniu ...