Now showing items 1-1 of 1

    • Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów 

      Kowalski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Przedmiotem niniejszego artykułu jest struktura i potencjał gospodarczy pozarolniczej działalności w gminie Uniejów. Struktura gospodarcza została zaprezentowana w ujęciu przestrzennym w relacji miasto–wieś oraz gmina ...