Now showing items 1-1 of 1

    • Dendroflora cmentarzy w gminie Uniejów – stan i problemy ochrony 

      Chmielecki, Błażej; Kucharski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Badaniami objęto roślinność krzewiastą i drzewiastą ośmiu obiektów leżących na terenie gminy Uniejów. Cztery z nich to tereny leżące wokół kościołów, zwane tu cmentarzami przykościelnymi, pozostałe to cmentarze grzebalne. ...