Now showing items 1-1 of 1

    • Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie 

      Borowska-Stefańska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      W artykule zaprezentowano ocenę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, odnośnie do potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej ...