Now showing items 1-1 of 1

    • Some remarks about homeomorphisms preserving (f)-porosity 

      Niewiarowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
      W pracy tej jest podany warunek konieczny i dostateczny na to, aby homeomorfizm h zachował punkty (f)-porowatości dla dowolnej funkcji f należącej do klasy G.