Now showing items 1-1 of 1

    • Równowagi kwasowo-zasadowe w bezwodnym kwasie octowym 

      Badecka-Jędrzejewska, Jadwiga (1966)
      Celem przedstawionej pracy było zbadanie wpływu bezwodnego kwasu octowego na związki arafoteryczne. W pierwszej części pracy przeprowadzono badania elektrod odwracalnych wobec jonów cetanowych, a następnie przy pomocy ...