Now showing items 1-1 of 1

    • Badanie reakcji /n,2n/ wywołanych neutronami o energii 14,6 MeV 

      Araminowicz, Janusz (1972)
      Prezentowana praca jest pierwszą pracą tego typu wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego i otwiera obszerny cykl pomiarów, których celem ma być badanie reakcji jądrowych wywołanych neutronami o energii około ...