Now showing items 1-1 of 1

    • Acetylowanie pochodnych 6-hydrazynouracylu 

      Kozłowska-Gramsz, Elżbieta (1973)
      Referowane w niniejszej pracy badania autorka podjęła w celu wyjaśnienia przebiegu reakcji acylowania 6-hydrazynopirymiayn i ewentualnej cyklizacji otrzymanych pochodnych acylowych do układów bicyklicznych pirazolo: [3,4-d] ...