Now showing items 1-1 of 1

    • Długość okresu realizacji usprawnienia 

      Sikorski, Czesław (1972)
      Podstawowym celem pracy doktorskiej jest opracowanie na podstawie dedukcyjnej analizy twierdzeń przyjętych w teorii organizacji oraz opinii ankietowanych specjalistów (praktyków - organizatorów), teoretycznego modelu ...