Now showing items 1-1 of 1

    • Stosunki termiczne pól przyległych do pasowego zadrzewienia 

      Kamiński, Andrzej (1971)
      Niniejsza praca ma na celu omówienie kierunek i wielkości zmian w termice powietrza i gleby, spowodowanych wpływem zadrzewienia, odnoszącego wyniki do punktu porównawczego usytuowanego w mozliwie dużej odległości od ...