Now showing items 1-1 of 1

    • Pluskwiaki wodne [Heteroptera] rzeki Grabi i jej terenu zalewowego 

      Krajewski, Stanisław (1967)
      Celem mojej pracy jest zbadanie pod względem heteropterologicznym omawianego terenu (rzeka Grabia), poznanie składu i sposobu występowania pluskwiaków wodnych na badanym obszarze, jak również poznanie i ustalenie zasięgów ...