Now showing items 1-1 of 1

    • Zapożyczenia angielskie w języku polskim 

      Fisiak, Jacek (1962)
      W pracy doktorskiej autor bada najbardziej wszechstronne interferencje leksykalne, tj. zapożyczenia właściwe i poddaje analizie ich rezultaty i przebieg na płaszczyźnie fonologicznej, morfologicznej i semantycznej, jak ...