Repozytorium UŁ - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica nr 004/2006

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica nr 004/2006

Przeglądaj według

 

CONTENT

  CZĘŚĆ PIERWSZA. Czas początku, czas końca

 1. "Una persona que jo cognoisso". Strategie "ja" autorskiego a topika wstępu w dziełach wybranych autorek francuskiego Średniowiecza, Sakowska, Magdalena
 2. Jak pozyskać damę swego serca, czyli Arystoteles i jego koncepcja pamięci w służbie miłości dworskiej, Kaczmarek, Monika
 3. Nieszczęście Rutebeufa i nadzieja poety, Gruszka, Sylwia Kinga
 4. Koniec i początek fabliau, Żółkiewska, Ewa Dorota
 5. Koniec świata, początek poezji: tematy eschatologiczne w balladach Eustachego Deschamps, Sobczyk, Agata
 6. Prolog jako prowokacja: Cymbalum Mundi Bonaventure Des Périers, Antkowiak, Krystyna
 7. Ewolucja formuły incipit włoskiego poematu rycerskiego od XIV do XVI wieku, Klimkiewicz, Anna
 8. Kontynuacja i ewolucja formuły incipit w siedemnastowiecznej powieści prozą, Miszalska, Jadwiga
 9. Odwołanie Edyktu Nantejskiego: "koniec" protestantyzmu francuskiego? Analiza przedmowy do Historii Edyktu Nantejskiego Elie Benoist, Stelęgowska, Agnieszka
 10. Czas końca, czas początku, czyli powrót do utopii (kolonie francuskie na antypodach), Zatorska, Izabella
 11. Czas początku i czas końca w Manon Lescaut, Jastrzębiec-Mosakowski, Marek
 12. Czas początku, czas końca, czas przemijania. Obraz Rewolucji Francuskiej we Wspomnieniach księdza André Morellet, Matyaszewski, Paweł
 13. CZĘŚĆ DRUGA. Problem władzy i władcy

 14. Tragedie polityczne François de Belleforest, Pietrzak, Witold Konstanty
 15. Między prawdą a ambicją. Problem tożsamości władcy we francuskim teatrze XVII stulecia, Kruk, Iwona
 16. CZĘŚĆ TRZECIA. Dziedzictwo dawnej literatury

 17. Topos złotego wieku w literaturze włoskiej: Dante, Tasso, Parini, Maślanka-Soro, Maria
 18. Staropolskie wąsy Rosseta. Sarmackie tłumaczenia "Historii tragicznych", Marczuk, Barbara
 19. Doniosłość dziedzictwa literackiego na przykładzie listów pani de Sévigné, Kulesza, Monika
 20. Oko cudzoziemca, Chrobak, Marzena
 21. Renesansowy obraz namiętności w Kronikach włoskich Stendhala, Nadriczna, Dorota
 22. Taniec szkieletów, czyli Wędrówka mistrza Kościeja, Kaczmarek, Tomasz

Najnowsze pozycje