Recent Submissions

 • Fizykochemia procesów tribologicznych 

  Płaza, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • 10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 2007–2017 

  Jóźwiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
 • Chemometria 

  Kupis, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Metrologia i walidacja 

  Skowron-Jaskólska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Wstęp 

  Szczukocki, Dominik; Krawczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Wstęp do tribologii i tribochemia 

  Płaza, Stanisław; Margielewski, Leszek; Celichowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Materiał niniejszej książki może być wprowadzeniem ułatwiającym zrozumienie tribochemii procesu tarcia. Część pierwsza – Wstęp do tribologii zawiera podstawową wiedzę o tarciu, zużyciu i adhezji powierzchni ciała stałego, ...