Now showing items 1-1 of 1

    • Wstęp do tribologii i tribochemia 

      Płaza, Stanisław; Margielewski, Leszek; Celichowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Materiał niniejszej książki może być wprowadzeniem ułatwiającym zrozumienie tribochemii procesu tarcia. Część pierwsza – Wstęp do tribologii zawiera podstawową wiedzę o tarciu, zużyciu i adhezji powierzchni ciała stałego, ...