Now showing items 1-6 of 6

  • 10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 2007–2017 

   Jóźwiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  • Chemometria 

   Kupis, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  • Fizykochemia procesów tribologicznych 

   Płaza, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  • Metrologia i walidacja 

   Skowron-Jaskólska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  • Wstęp 

   Szczukocki, Dominik; Krawczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  • Wstęp do tribologii i tribochemia 

   Płaza, Stanisław; Margielewski, Leszek; Celichowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Materiał niniejszej książki może być wprowadzeniem ułatwiającym zrozumienie tribochemii procesu tarcia. Część pierwsza – Wstęp do tribologii zawiera podstawową wiedzę o tarciu, zużyciu i adhezji powierzchni ciała stałego, ...