Repozytorium UŁ - Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych

Pokaż pełny rekordTytuł: Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych
Autor: Wilk-Woś, Zofia
Streszczenie: Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie po pierwszej rozbudowie, przeprowadzonej około połowy XV w., był jedną z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych warowni późnego średniowiecza w centralnej Polsce. Piętnastowieczne źródła dotyczące obiektu obronnego w Uniejowie są niezwykle lakoniczne. Są to pojedyncze zapiski w aktach arcybiskupich, konsystorskich czy metryce kapituły gnieźnieńskiej. Dotyczą one głównie kwestii zarządu zamkiem uniejowskim lub informują nas o wydarzeniach, które miały miejsce na zamku. Walory rezydencjonalne zamku powodowały, że był on miejscem częstych przystanków na drodze arcybiskupich podróży, zaś jego walory obronne decydowały zapewne o tym, że był wykorzystywany jako schronienie dla skarbów kapituły gnieźnieńskiej.The castle of Gniezno archbishops in Uniejów was, after the first extension carried out around the mid-15th century, one of the largest and most interesting castles of the late Middle Ages in central Poland. 15th century sources mentioning the Uniejów castle are very scarce – just short notes in archbishops’ and consistorial records and in the registers of the Gniezno chapter. They mostly refer to administrative matters of the Uniejów castle or provide information about events that took place at the castle. Due to the attractiveness of the castle as place of residence it was often visited by archbishops during their journeys, while its defensive value made it a perfect place for keeping the treasures of the Gniezno chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11089/13328
Data: 2015

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
3-045_062-Wilk-Woś.pdf 650.4KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź