Show simple item record

dc.contributor.authorSzkutnik, Piotr
dc.date.accessioned2015-11-06T13:38:32Z
dc.date.available2015-11-06T13:38:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.other2449-8319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13329
dc.description.abstractW XVIII w. nałóg palenia tytoniu był powszechny we wszystkich kręgach społeczeństwa. Zwyczaj palenia tytoniu w towarzystwie był również notowany na kartach ksiąg miejskich z okresu staropolskiego. Kilka zapisów z księgi miejskiej Uniejowa z 1763 r. dotyczy sporu o fajkę z tytoniem. W domu jednego z mieszczan zebrało się wówczas grono znajomych z lokalnej elity. Znajdujący się w nim burmistrz Uniejowa wypalił pożyczoną od kupca ze Zdun fajkę z tytoniem. Kupiec zażądał zwrotu tytoniu, a na ofertę zapłaty za tytoń pieniędzmi zareagował lekceważąco. W efekcie poirytowany burmistrz uderzył kupca w twarz. Doszło do rękoczynów, burmistrz i kupiec odnieśli szereg ran oraz potłuczeń na ciele. Impulsywny burmistrz zastał skazany za zainicjowanie bójki na okres tygodnia pozbawienia wolności. Swego rodzaju scenka rodzajowa zapisana na kartach księgi wójtowsko-ławniczej wiele mówi o ówczesnej mentalności, tj. popędliwości krewkich mieszczan w sposobie rozwiązywania nawet takich drobnych nieporozumień.pl_PL
dc.description.abstractSmoking tobacco was very popular in the 18th century among all social groups. The custom of smoking in company was also noted in municipal books from the Old Polish period. Several entries in municipal records from the year 1763 address a dispute over a pipe with tobacco. A group of representatives of local elite gathered in a house of one of the burghers. The mayor of Uniejów smoked a pipe borrowed from a merchant of Zduńska Wola. The merchant demanded that he return the tobacco, and disrespectfully dismissed the offer to pay for the tobacco, whereupon the irritated mayor slapped him on the face. A fight ensued, in which both of them sustained numerous wounds and bruises. The mayor was sentenced to a week’s imprisonment. This scene reflects the mentality of those times, i.e. impulsiveness of hot-tempered burghers in resolving even such minor disputes.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;4
dc.subjectzwyczaj palenia tytoniupl_PL
dc.subjectspór mieszczanpl_PL
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectXVIII wiekpl_PL
dc.subjectsmoking tobaccopl_PL
dc.subjecttownspeople quarrelpl_PL
dc.subject18th centurypl_PL
dc.titleSpór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763 rokupl_PL
dc.title.alternativeA quarrel between the mayor of Uniejów and a merchant over a pipe with tobacco in 1763pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[63]-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, 90–219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Księgi miejskie Uniejowa, sygn. 10.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII w., Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz A., Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa–Pułtusk 2003.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek z najstarszej księgi miejskiej, „Biuletyn Szadkowski”, t. 6, 2006.pl_PL
dc.referencesDziubiński A., Z dziejów nałogu tytoniowego i produkcji wyrobów nikotynowych w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, R. 105, z. 2,1998.pl_PL
dc.referencesIhnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKulecki M., Księgi miejskie Uniejów, [w:] D. Lewandowska (red.), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKulecki M., Staropolskie księgi miejskie – wprowadzenie ogólne, [w:] D. Lewandowska (red.), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLinde S.B., Słownik języka polskiego, t. I, cz. 1, A–F, Warszawa 1807; t. 6. U–Z, Warszawa 1814.pl_PL
dc.referencesŁosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.pl_PL
dc.referencesPrinke R.T., Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesRóżański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesSędek M., Księgi miejskie, [w:] T. Zielińska (red.), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Kostrzewska E.M., Sumariusz metryk parafii Wielenin 1594–1694, Uniejów 2014.pl_PL
dc.referencesWalawender A., Księgi miejskie, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, t. I, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesWolff A., Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego 1381–1835, [w:] A. Stebelski (red.), Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 1, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesŻerek-Kleszcz H., Dzieje miasta w XVII i XVIII w., [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record