Przeglądaj według

 


Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Czasopismu „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Czasopismo „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

ISSN 1899-2226
eISSN 2353-4869

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r. artykuły publikowane w 'Annales. Etyka w życiu gospodarczym' są oceniane na 10 punktów.

Strona internetowa czasopisma

Komitet Redakcyjny:

Redaktor naczelny dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Zastępca redaktora naczelnego dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. dr Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, (Polska)
prof. David J. Jackson, Bowling Green State University (Stany Zjednoczone)
prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (Polska)
prof. dr Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
dr Přemysl Pálka, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie (Czechy)
ks. dr Biju Michael SDB, Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, Studium Theologicum Salesianum w Jerusalem (Izrael)
prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. Heather Hadar Wright, Wittenberg University (Stany Zjednoczone)

Redaktor statystyczny:
dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

Redaktorzy językowi:
dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ (język angielski)
dr Anna Fadecka (język polski)
Mark Muirhead (English proofreader)

Adres redakcji:
Redakcja Annales. Etyka w życiu gospodarczym
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój A416
90-214 Łódź
tel. 42 635 50 58, 42 635 51 60
e-mail: annales@uni.lodz.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • ESG Transparency on the Polish Capital Market 

  Sroka, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The article presents the results of five years of research on transparency levels regarding the disclosure non‑financial data by companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The research was conducted as part of a ...
 • Programy naprawy Rzeczypospolitej w czasach saskich Aspekty etyczno‑polityczne i społeczno‑ekonomiczne 

  Szymański, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The first projects to repair the political system of the Polish‑Lithuanian Commonwealth were limited in Saxon times. In the case of Stanisław Konarski, the greatest thinker of those times, the ethical aspect of the state ...
 • Ethical Standards in the Process of Counteracting Financial Abuse with Regard to EU Budget Funds. The Case of Poland 

  Walenia, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  In accordance with the binding regulations of the EU law, each institution participating in the EU funds management process has in place relevant procedures preventing fraud and corruption and discouraging people from ...
 • Wolontariat pracowniczy. Istota, formy, przykłady 

  Dylus, Aniela; Matyjaszczyk, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Corporate volunteering is a social activity undertaken by employees with the support of their employer. Engaging in various charity actions is one of the most popular forms of implementing the principle of corporate social ...
 • Wolontariat pracowniczy. Partycypacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa czy nowa forma wyzysku? 

  Dylus, Aniela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The research results do not show an unequivocal answer to the question put forward in the paper. The idea of employee volunteering undoubtedly includes employees participating in corporate social responsibility. However, ...
 • Samorząd zawodowy – sojusznik czy wróg społeczeństwa obywatelskiego? 

  Rotengruber, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The Constitution of The Republic of Poland (Article 17) says that: “By means of a statute, self‑governments may be created within a profession in which the public repose confidence, and such self‑governments shall concern ...
 • Ekonomiczne i etyczne aspekty kształtowania strategii konkurencji w sektorze bankowym 

  Przybyciński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  To succeed in the marketplace, companies must adopt competitive strategies. Economic, as well as ethical aspects of competitive strategies, are of great importance. A lack of healthy competition leads to difficult problems ...
 • Społeczno-kulturowe aspekty zmian dzietności i ich konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

  Michalski, Michał A.; Isański, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Thesis: Present‑day radical fertility changes are determined by socio‑cultural factors and will have consequences for the economy and its development potential. Current changes in the fertility rate in Poland are the subject ...
 • Teorie dóbr publicznych i zrównoważonego rozwoju w myśli filozoficznej Johna Locke’a 

  Rutkowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Humansare not able to change their nature other than through their own actions and with the participation of others. The full development of personal life can therefore only be achieved in society. Managing the available ...
 • Etyka gospodarcza jako refleksja nad jakościowym potencjałem działalności ekonomicznej 

  Wiśniewski, Jakub Bożydar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The present paper develops the concept of ethics as a reflection on the qualitative potential of financial activity. It suggests that the quantitative‑instrumental utility of financial categories, such as profit and loss, ...
 • Pomiar korupcji i jego ograniczenia 

  Lewicka-Strzałecka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  This paper analyzes how corruption is measured and presents some doubts connected with various measurements. It starts by discussing the complex and unclear epistemic status of the concept of corruption. Then it briefly ...
 • Problem bezrobocia w nauce społecznej Kościoła i ekonomii 

  Kwiatkowski, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The paper analyses the problem of unemployment in view of the Church’s social doctrine confronted with the views of economic theory. The analysis indicates there are no important differences between the social doctrine of ...
 • Misje przedsiębiorstw. Propozycja metody ich oceny 

  Tyburcy, Agnieszka; Kobierecka, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The purpose of this article is to present a method of assessing mission statements. The reference mission statement was developed based on Johnson Johnson’s “Our Credo”. In the proposed method, references to the main ...
 • Communicating a Company’s CSR Activities Through Social Networks: A Theoretical Framework 

  Grzesiuk, Kalina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Companies which decide on socially responsible activities usually take into consideration benefits including the marketing effects of CSR programmes. However, in order to achieve that, the information about the socially ...
 • In Search of the ‘Spirit of Capitalism’: About Normative Mechanisms Responsible for the Organisation of Social Behaviours 

  Kutyło, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The starting point for my reflections was a thesis presented by Max Weber more than one hundred years ago. According to this thesis, a Protestant ethos was an important factor responsible for the spectacular economic growth ...
 • Social and Economic Significance of Moral Capital 

  Wódka, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In recent years, or even months, Polish scholars have gradually become more and more interested in moral capital. Generally, they have addressed this issue without going into much detail. Building on the latest publications ...
 • Ethics, Uncertainty, and Macroeconomics 

  Maziarz, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In this article, I focus on the difference in moral judgment of macroeconomic interventions between the deterministic world of a thought experiment and the uncertain reality. The macroeconomic theory coined by Keynes is, ...
 • Public Policy and Social Good: Theory, Practice and Beyond 

  Shukla, Rajesh C. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In this paper I argue that the most fundamental goal of any public policy is to assist the realization of social good. I take it that the idea of social good has developed differently in different political and moral ...
 • Improving the Relationship between Welfare Economics and Ethics 

  Pagliari, Carmen; Odoardi, Iacopo (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In this essay, the essential aspects of Welfare Economics are summarized in order to analyse the possible links with Ethics, and consequently to provide useful suggestions for Economic Policy. The Introduction contains the ...
 • Teaching Ethics in an Unethical World 

  Rehman, Sharaf N. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  We find ourselves in times where national leaders engage in fraudulent and deceptive behaviors for personal and political gains, and multinational corporations use unethical practices to maximize their profits. Where ...

Pokaż więcej...