Now showing items 1-1 of 1

    • Z prac nad materiałami pomocniczymi - język polski na lekcjach chemii 

      Barska, Barbara; Kalinowski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
      Podstawowym zadaniem Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim jest przygotowanie obcokrajowców w zakresie języka polskiego do podjęcia studiów wyższych w Polsce, przy czym przez język polski rozumie ...