Now showing items 1-1 of 1

    • Bułgarskie błędy ortograficzne w języku polskim i ich podłoże 

      Kijewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
      Każdego roku w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim wielu młodych ludzi z całego świata rozpoczyna naukę języka polskiego. W zależności od swoich wcześniejszych doświadczeń glottodydaktycznych ...