Now showing items 1-1 of 1

    • Nazwa własna jako tekst kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

      Afeltowicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
      Język jest najbardziej istotnym składnikiem kultury. Nauczanie języka obcego w znacznym stopniu oznacza wprowadzanie informacji o systemie leksykalnym danego języka, do którego należą także nazwy własne. Za ich pomocą ...