Now showing items 1-1 of 1

    • Dysleksja na lekcji języka polskiego jako obcego 

      Bielecka, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, 2014)
      W artykule pokazano, w jaki sposób dysleksja rozwojowa wpływa na efektywność przyswajania języka polskiego jako obcego i jak może oddziaływać na postawę psychiczną uczącego się. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie o ...