Repozytorium UŁ - On summability methods defined by sequential matrix methods and those defined by the iteration products of matrix transformations

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

On summability methods defined by sequential matrix methods and those defined by the iteration products of matrix transformations

Pokaż pełny rekordTytuł: On summability methods defined by sequential matrix methods and those defined by the iteration products of matrix transformations
Autor: Przybylski, Bronisław
Streszczenie: We introduce sequential matrix methods, called shortly SM-methods, and show that they are equivalent to the well-known methods defined by iteration products of matrix transform ations, being rather more complicated for investigations than SM-methods. Our main goal is to present result on the b-perfectness and the perfectness of regular SM-methods which can frequently be reform ulated for iteration products of matrix transformations.Praca jest streszczeniem opartym głównie na mojej pracy doktorskiej z uwzględnieniem pewnych modyfikacji i uzupełnień. Na początku, po omówieniu ogólnego pojęcia metody w sensie teorii sumowalności, wprowadzono pojęcie ciągowej metody macierzowej (sequential matrix method, SM-method). Dalej, zwrócono uwagę na równoważność takich metod z dobrze znanymi metodami określonymi przez złożenie przekształceń macierzowych, która pozwala badać te ostatnie metody przez sprowadzenie ich do ciągowych metod macierzowych. W szczególności, dotyczy to własności metod związanych z regularnością i prawie regularnością (Paragrafy 1.2 i 1.3) oraz związanych z opisem topologii w pełnym polu metody (Paragraf 3 .1). Celem głównym pracy jest przedstawienie wyników w zakresie b-doskonałości i doskonałości regularnych ciągowych metod macierzowych (Rozdziały 2 i 3) z zastosowaniem do opisu odpowiednich własności metod określonych przez złożenie przekształceń macierzowych.
Opis: Druk wykonano z diapozytywów dostarczonych przez autorów.
URI: http://hdl.handle.net/11089/13683
Data: 1996

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
fm8Bronislaw_Przybylski59_98.pdf 65.14MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź