Przeglądaj według

 

Jest to czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki i jako takie ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są w nim prace przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką, prezentujące rezultaty badań, rozważania teoretyczne, a także opracowania o charakterze aplikacyjnym. W Turyzmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.
Turyzm wydawany jest nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985–1990 publikowany był raz w roku w serii wydawniczej Acta Universitatis Lodziensis (7 zeszytów). Od 1991 r. Turyzm był czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991–2000 wydano 20 zeszytów w ramach 10 tomów). W dziesięcioleciu 1991–2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 r. czasopismo jest dwujęzyczne (polski i angielski).
Publikacji zamieszczonej w Turyzmie przyznaje się 8 punktów.

REDAKTOR

Stanisław Liszewski

RADA REDAKCYJNA

Michel Bonneau (Universytet w Angers – Francja)
Stanisław Erdavletov (Państwowy Uniwersytet w Ałmacie– Kazachstan)
Derek R. Hall (Seabank Associates – Londyn, Wielka Brytania)
Grzegorz Gołembski (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Polska)
Antoni Jackowski (Uniwersytet Jagielloński - Kraków, Polska)
Myriam Jansen-Verbeke (Uniwersity Leuven – Belgia)
Włodzimierz Kurek (Uniwersytet Jagielloński - Kraków, Polska
Andrzej Matczak (Uniwersytet Łódzki - Polska)
Iwan Pirożnik (Uniwersytet w Mińsku - Białoruś
Jerzy Wyrzykowski (Uniwersytet Wrocławski - Polska)

SEKRETARZ

Elżbieta Paradowska
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. 0 48 42 6354552
fax 0 48 42 6354550
e-mail: kwom@geo.uni.lodz.pl
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

ISSN 0867-5856

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...