Repozytorium UŁ - On density topologies generated by ideals

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

On density topologies generated by ideals

Pokaż pełny rekordTytuł: On density topologies generated by ideals
Autor: Hejduk, Jacek; Kharazishvili, Aleksander
Streszczenie: W pracy rozważa się pewne własności abstrakcyjnych topologii gęstości przy założeniu warunku przeliczalnego łańcucha. Udowodniono, że dla dowolnej skończonej rodziny niezmienniczych δ-ciał i δ-ideałów spełniających warunek przeliczalnego łańcucha istnieje element abstrakcyjnej topologii gęstości, który nie jest mierzalny względem każdego δ-ciała tej rodziny. W szczególności uzyskano uogólnienie rezultatu pracy.We discuss some properties of the density topology, generated by a given ideal I, in connection w ith the countable chain condition. Namely, we prove that for every finite family of invariant δ-algebras with invariant δ-ideals, satisfying the countable chain condition, there exists an element of the density topology, which is not measurable with respect to all of these δ-algebras. In particular, we obtain a generalization of one result given in.
Opis: Druk wykonano z diapozytywów dostarczonych przez autorów.
URI: http://hdl.handle.net/11089/13933
Data: 1995

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
fh7Jacek_Hejduk_Aleksander_Kharazishvili51_62.pdf 24.46MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź