Now showing items 1-8 of 1

  biblioteki akademickie (1)
  druki zwarte (1)
  języki haseł przedmiotowych (1)
  kartoteki haseł wzorcowych (1)
  katalogowanie (1)
  konferencje (1)
  opis bibliograficzny (1)
  Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5.06.2009, Łódź (1)