Show simple item record

dc.contributor.authorŚliwerski, Bogusław
dc.date.accessioned2013-03-25T13:56:01Z
dc.date.available2013-03-25T13:56:01Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1433
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherSalezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzaniapl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym;2011, Vol.14, Nr 2
dc.subjectperonality educationpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.titleWspółczesny spór o istotę i zakres wychowania personalistycznego w Polscepl_PL
dc.title.alternativeThe Contemporary Dispute About the Being and the Scope of the Personalitu Education in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.referencesBertrand Y., Soudobé teorie vzdělávání, přel. Oldřich Selucký, Portál, s. r. o., Praha 1998.
dc.referencesBińczycka J., W kleszczach stereotypów pedagogicznych, „Edukacja alternatywna” 1992.
dc.referencesChmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963.
dc.referencesKmita J., Dwa nurty współczesne antyfundamentalizmu filozoficznego [w:] Przestrzenie kultury – dyskursy teorii, red. A. Gwóźdź, A. Zeidler-Janiszewska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008.
dc.referencesMelosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią a pedagogiką postmodernistyczną), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1994.
dc.referencesMiksza M., Miejsce M. Montessori w klasyfikacji prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych [w:] Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1995.
dc.referencesMuszyński H., Nauki pedagogiczne w PRL, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 3–4.
dc.referencesNawroczyński B., Dzieła wybrane, wybór, przedmowa i wstęp A. Mońka-Stanikowa, WSiP, Warszawa 1987.
dc.referencesParadoks człowieka. Rozmowa z ks. profesorem Januszem Tarnowskim, „Rzeczpospolita” 1998, nr 40.
dc.referencesPostman N., Keine Götter mehr. Das Ende der Erziehung, Berlin Verlag, Berlin 1995.
dc.referencesSawicki M., Rozważania o szkole, Wydawnictwo „KRAM”, Warszawa 2005.
dc.referencesSchaller K., Wychowanie to sposoby i procesy, które istocie ludzkiej pozwalają odnaleźć się w swoim człowieczeństwie [za:] J. Tarnowski, Pedagogika dialogu [w:] Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1992.
dc.referencesSkrzydłowska-Kalukin K., Szkoły nie dla bandytów, „Dziennik” 30 października 2006.
dc.referencesSławiński S., Spór o wychowanie w posłuszeństwie, Agencja Wydawnicza TFD, Warszawa 1991.
dc.referencesStylińska T., Dyscyplina wraca do Europy, „Rzeczpospolita” 9 listopada 2006.
dc.referencesSurmaczyński M., Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, Oficyna Wydawnicza ARBORETUM, Wrocław 2002.
dc.referencesSzewczyk W., Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Instytut Teologiczny w Tarnowie, Toruń 1993.
dc.referencesSzymański M.S., XXX-lecie Wydziału Pedagogicznego UW, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984, nr 3.
dc.referencesŚliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998 (VII wyd. 2010).
dc.referencesTEY, Inauguracja roku szkolnego w wielu odsłonach, „Gazeta Szkolna” 2006, nr 36–37.
dc.referencesWallrabenstein W., Offene Schule – Offener Unterricht, Rowohlt Verlag, München 1991.
dc.referencesWitkowski L., Wyzwania autorytetu (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
dc.referencesWolniewicz B., Brońmy szkoły!, „Życie” 23 marca 1998.
dc.referencesWolniewicz B., Młodzież nie trudna, lecz występna, „Rzeczpospolita” 31 października–1 listopada 2006.
dc.referencesWolniewicz B., To już jest upadek polskiej szkoły, http://upr.pl/new/index.php?option=com_ content&task=view&id=119&Itemid=1.
dc.referencesWróbel S., Wstęp: Uniwersytet w opałach, Studia Pedagogiczno-Artystyczne, tom VI, Kalisz 2006.
dc.referencesZalewski D., Dialog to za mało, „Nasz Dziennik” 31.12.1999–2.01.2000.
dc.referencesZubelewicz J., Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record