Show simple item record

dc.contributor.authorKlimkiewicz, Aldona
dc.date.accessioned2013-03-25T14:00:28Z
dc.date.available2013-03-25T14:00:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1437
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherSalezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzaniapl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym;2011, Vol.14, Nr 2
dc.subjectpensionpl_PL
dc.subjectstandard of livingpl_PL
dc.titleNowa emerytura jako element warunkujący godny poziom życiapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.referencesAntonów K., Prawo do emerytury, Zakamycze 2003.
dc.referencesAuleytner J., Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Wydawnictwo Wyż- szej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005.
dc.referencesBezpieczeństwo na emeryturze, UNFE, Warszawa 2002.
dc.referencesDepartament Analiz, Komunikacji Społecznej i Informacji, Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, KNUiFE, Warszawa 2003.
dc.referencesDepartament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej, Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Dokument Banku Światowego, Raport Nr 29205, 15 marca 2004.
dc.referencesDz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169 wraz z załącznikiem.
dc.referencesJajko-Siwek A., Czy nowe emerytury chronią przed ubóstwem?, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2007, nr 6.
dc.referencesKoczur W., Zabezpieczenie społeczne [w:] Polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zarałek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
dc.referencesKoczur W., Zabezpieczenie społeczne [w:] Polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zarałek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
dc.referencesKurowski P., Informacja o wysokości zmodyfikowanego minimum socjalnego w grudniu 2009r., IPiSS 2009.
dc.referencesKurowski P., Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście, IPiSS 2002.
dc.referencesMackiewicz-Golnik L., Powszechne ubezpieczenie emerytalne, PWE, Warszawa 1983.
dc.referencesMarkowska H., P. Kubalczak, Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego Rady Europy z 1964 r. Analiza porównawcza, w: Prawo zabezpieczenia społecznego w Europie i w Polsce, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
dc.referencesObwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r., M. P. z 2009 r., Nr 48, poz. 709.
dc.referencesPodstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 1997.
dc.referencesPolityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE, Warszawa 1979.
dc.referencesRymsza M., Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, SGH, Warszawa 2005.
dc.referencesUstawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r., Dz. U. nr 19, poz. 102.
dc.referencesUstawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, red. K. Antonów, 3. wydanie poszerzone i zaktualizowane, Wolters Kluwer 2009.
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz. U. Nr 228, poz. 1507.
dc.referencesUścińska G., Normy Rady Europy z dziedziny zabezpieczenia społecznego a ustawodawstwo polskie, IPiSS, Ekspertyzy i Informacje, Warszawa 1999.
dc.referencesUścińska G., Prawo do zabezpieczenia społecznego [w:] Europejska Karta Społeczna, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Biuletyn nr 1–2, Warszawa 1997.
dc.referencesUścińska G., Prawo zabezpieczenia społecznego Rady Europy [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, IPiSS, Warszawa 1996.
dc.referencesUścińska G., Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w dziedzinie ubezpieczenia społecznego a ustawodawstwo polskie, IPiSS, Warszawa 1992, z. 8.
dc.referencesWratny J., Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w dziedzinie ubezpieczenia spo- łecznego a ustawodawstwo polskie [w:] Model nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1991, IPiSS, z. 4.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record