Now showing items 1-2 of 2

  • Alienation of Language in the Works of Samuel Beckett and David Lynch 

   Włodarczyk, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Koncepcja językowej autonomii niewątpliwie definiuje obraz rzeczywistości obserwowany przez nas w twórczości Samuela Becketta i Davida Lyncha. Deklaracja językowej niezależności charakteryzująca dorobek Becketta i Lyncha ...
  • Psychodramatic Dimension of David Lynch’s Small-Town Community Structure 

   Włodarczyk, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Autorka przedstawia koncepcję psychodramy codzienności jako autoryzowaną wersję psychologicznego terminu psychodramy zaadoptowanej na potrzeby kina przez Davida Lyncha. Sama psychodrama jest procedurą medyczną zapoczątkowaną ...