Now showing items 1-20 of 28

  • Analysis of Linear Regression Model at Divided System Matrix 

   Budka, Anna; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
   In this study problems connected with the detection of influential observations are investigated in the linear regression model using the least squares estimation of structural parameters. This issue has been presented ...
  • Analysis of turning points on the example of arrivals of tourists from Slovakia to Poland 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Wiele zjawisk w turystyce charakteryzuje się różną wielkością, monotonicznością i dynamiką w czasie, gdzie po okresach wzrostu, następują spadki i vice versa. Do ich opisu stosuje się metody analizy szeregów czasowych. ...
  • Aspects of linear and median correlation coefficients matrix 

   Mantaj, Andrzej; Pater, Robert; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Macierz współczynników korelacji liniowej odgrywa podstawową rolę w badaniu zależno- ści układu cech w wielowymiarowej analizie statystycznej. Pozwala ona na określenie cech mocno skorelowanych w oparciu o wartości ...
  • Bootstrap confidence regions based on the Mahalanobis depth measure of two-dimensional samples 

   Kobylińska, Małgorzata; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   Construction of confidence regions for multi-dimensional samples is usually performed with a known stochastic distribution of a random vector in question. However, for multidimensional studies of socio-economic phenomena, ...
  • Characteristics of bivariate binomial distribution 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy podano jeden z wielu możliwych sposobów określenia dwuwymiarowego rozkładu dwumianowego. Inne możliwości są wymieniane w pracy Johnsona i in. (1997, s. 31–92). Mają one związek z rozkładem wielomianowym. ...
  • Distribution of linear combination the sample mean and the sample median 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   In the work there is examined the estimator of linear combination of arithmetic mean and median from a random sample of a random variable in the symmetrical distribution. The coefficients of combinations are determined ...
  • Estimation of parameters of Tömquist’s functions with Newton-Raphson’s method 

   Mantaj, Andrzej; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   In the work there has been discussed Newton-Raphson’s iterative method of estimation of parameters of Tömquist’s functions of general class and there are derived formulas of their partial derivatives of Ist and 2nd rank. ...
  • Matrix H and Its Applications in Economic and Tourist Research 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   The paper characterizes and gives some basic properties of matrix H that is the operator of orthogonal projection on the space of columns of matrix X, which is the hat matrix in linear regression model. The author ...
  • Models of Probability for Random Variables of Bernoulli Distribution 

   Mantaj, Andrzej; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy przedstawiono metodę szacowania parametrów strukturalnych modelach prawdopodobieństwa wybranych zmiennych losowych. W metodzie wykorzystuje się ich dystrybuanty odwrotne, które przy zadanych wartościach empirycznych ...
  • Numerical Aspects of Determining Measures and Contours in Depth for Data in R2 

   Kobylińsk, Małgorzata; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Measures and contours in depth are new statistical techniques applied in the analysis of observations. They are particularly applied in the visualisation of 2-dimentional samples in R2 space. The theory of measures and ...
  • Numerical Presentation of the Selected Statistical Notions Based on Tukey's Concept of Observation Depth in the Sample 

   Wagner, Wiesław; Kobylińska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   The study provides presentation of selected statistical concepts based on data depth by Tukey. The concepts as: the rang of depth, the half-space convex, contour, simplicial depth breakdown points, position numerical ...
  • On Multivariate Goodness-of-fIt Tests 

   Domański, Czesław; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  • Ordering the Spatial Units by the Non-standard Method at Various Standarization Transformations 

   Mantaj, Andrzej; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Applying various standardization transformations for the set of characteristics we receive various ordering of spatial units. In the paper for the purpose of ordering we used the nonstandard method in two variants: of the ...
  • Probability Model of Ties in Multistage Decision Process 

   Pasewicz, Wiesław; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Probability model on multistage decision process is discussed with particular emphasis on special case using the rule R(4, 2). An idea of importance graph ties is presented. Possibility recording probability of success in ...
  • Probability Model of Winning Tennis Match 

   Pasewicz, Wiesław; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Probability model on match involving two opposing players is discussed with particular emphasis on the relative probabity of a server in a play. It is assumed that player A has a constant probability pA of winning any point ...
  • Probability Prognosis of the States of Results during Volleyball Match Sets 

   Anioł, Małgorzata; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   One of characteristic features of a volleyball game is playing consecutive sets and deciding the current score according to the results of particular sets. In this way we can examine volleyball game in many stages, but ...
  • Proofs of the normalization of the function of the thickness classes one-dimensional distributions normal 

   Wagner, Wiesław; Parys, Dariusz; Stępień, Lechosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Jednowymiarowy dwuparametrowy rozkład normalny należy do podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa w statystyce. W ostatnich latach powstało wiele jego uogólnionych wersji, uwzględniających parametry asymetrii i kurtozy. ...
  • Remarks on Classical Means for One and Many Samples 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   In the paper there were given basic designations for one and many samples in reference to classical means. In the next there were introduced the optimization criteria defining classical means for one sample, also for the ...
  • Remarks on the scheme of simple sampling with replacement 

   Wagner, Wiesław; Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Wyróżnia się losowanie proste bez zwracania (lpbz) oraz ze zwracaniem (lpzz). Oba schematy określa się jako indywidualne losowania nieograniczone zależne i niezależne. Schemat lpzz ze skończonej populacji ...
  • Research of Disturbance in Model of Linear Regression Estimated According to Criteria of Least Squares 

   Wagner, Wiesław; Budka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   W pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych związanych z estymacją stopnia zakłócenia współczynników występujących w równaniu prostej regresji.