Publikacja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Atrium et Librorum".
Publikacja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Atrium et Librorum".

Opracowania redakcyjnego Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu, Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

Od 1989 do 2001 r. funkcję redaktora naczelnego pełniła Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski, Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją Jadwigi Koniecznej. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska.

Skład Redakcji:
redaktor naczelna - dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska
z-ca redaktora naczelnego - dr Agata Walczak-Niewiadomska
sekretarz - dr Grzegorz Czapnik

Kontakt:
Magdalena Przybysz-Stawska e-mail: magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl
Agata Walczak-Niewiadomska e-mail: agata.walczak-niewiadomska@uni.lodz.pl
Grzegorz Czapnik e-mail: grzegorz.czapnik@uni.lodz.pl
https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum

Adres redakcji:
Folia Librorum
Wydział Filologiczny
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 0860-7435

Polityka OA
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

News

Folia Librorum nr 30/2020(1)

Collections in this community

Recent Submissions

View more