Now showing items 1-1 of 1

    • Czy środki dydaktyczne pomagają w percepcji elektrochemii? 

      Burewicz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
      Kluczowe znaczenie dla zrozumienia przez uczniów istoty przemian przebiegających w roztworach wodnych elektrolitów ma właściwe opanowanie przez nich pojęcia „dysocjacja elektrolityczna (jonowa)”. Obserwowane w tym ...