Now showing items 1-1 of 1

    • Historia 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty 

      Powala, Jan (1973)
      Celem niniejszej pracy jest monograficzne ujęcie historii 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego, od chwili jej powstania 1 kwietnia 1944 r. do momentu włączenia w skład Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (31 ...