Now showing items 1-1 of 1

    • Teatr Miejski w Łodzi w latach 1918-1929 

      Lewkowski, Kazimierz Andrzej (1971)
      Tematem niniejszej pracy jest historia Teatru Miejskiego w Łodzi w latach 1918-1929. Omówiono najważniejsze premiery, wprowadzając kryteria oceny i wyboru tych pozycji repertuaru, które stały się wydarzeniami teatralnymi ...