Now showing items 1-1 of 1

    • Maksym Gorki w krytyce polskiej do roku 1939 

      Ryter, Zenaida (1967)
      Niniejsza рrаса ma za cel pokazanie czytelnikom recepcji literackiej spuścizny Gorkiego w Polsce na przestrzeni 40 lat (od 1898 dо do 1939 r.), oraz przedstawienie stosunku Gorkiego do Polski. Chronologiczne ramy pracy ...