Show simple item record

dc.contributor.authorKocimowska-Badek, Anna
dc.date.accessioned2015-12-13T09:04:15Z
dc.date.available2015-12-13T09:04:15Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0208-6182
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15483
dc.description.abstractTrudności dla ucznia stanowi utożsamianie reakcji redoks przedstawionych w programie chemii i biologii. Przedmiotem referatu jest więc analiza głównych szlaków biochemicznych wiązania i uwalniania energii w organizmach, wykazanie zależności między potencjałem układów redoks uszeregowanych w łańcuchu oddechowym oksydoreduktaz i wydzielaną energią w procesie oddychania biologicznego. Zrozumienie tych zagadnień jest możliwe poprzez wprowadzenie przez chemika pojęcia potencjału redoks jako siły motorycznej wszelkich procesów utleniania i redukcji. Przedstawione zostaną tu również propozycje rozwiązań metodycznych wprowadzenia tych zagadnień w procesie kształcenia chemicznego na poziomie szkoły średniej.pl_PL
dc.description.abstractSchwierigkeiten bereitet die Identifizierung der Redoxreaktionen, die im Chemie- und Biologieunterricht dargestellt werden. Der Gegenstand des Referats ist es, die biochemischen Hauptwege der Energiebindung und -ablösung in Organismen zu analysieren und die Abhängigkeit zwischen dem Potential der in der Atmungskette von „Oxydoreduktasen” gereihten Redoxststeme und der abgelösten Energie im Prozeß der biologischen Atmung nachzuweisen. Das Verstehen dieser Probleme ist durch die Einführung durch den Chemiker des Begriffs des Redoxpotentials als der motorischen Kraft aller Oxydoreduktionsprozesse möglich. Es werden auch Vorschläge methodischer Überlegungen der Einführung dieser Probleme im Prozeß der Chemieausbildung auf dem Niveau der mittleren Schule vorgestellt.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Chimica;11
dc.titleReakcje utleniania i redukcji w organizmach jako drogi wiązania i pozyskiwania energiipl_PL
dc.title.alternativeOxydoreduktionsreaktionen in Organismen als Wege der Bindung und Gewinnung der Energiepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995pl_PL
dc.page.number55-62pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzka, Katedra Nauk Humanistycznych, 90-217 Łódź, ul. Sterlinga 16/18pl_PL
dc.referencesJ. Kozielecki, Koncepcja trangresyjna człowieka, PWN, Warszawa (1987)pl_PL
dc.referencesZ. Kozłowski, Chemia 3, WSiP, Warszawa (1988)pl_PL
dc.referencesL. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa (1986)pl_PL
dc.referencesA. L. Lehninger, Biochemia - Molekularne podstawy struktury i funkcji komórki, PWRiL, Warszawa (1979)pl_PL
dc.referencesB. Filipowicz, Biochemia dziś i jutro, PWN, Warszawa (1973)pl_PL
dc.referencesA. Kocimowska-Badek, „Chemia dla klasy III i IV Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym (rozdz. 8 i 9) WSiP, Warszawa (1983)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record