Repozytorium UŁ - Struktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Struktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

Pokaż pełny rekordTytuł: Struktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
Autor: Fabijańczyk, Monika; Warężak, Anna
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania realnego obciążenia nauką studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy dzienny i tygodniowy rozkład zająć odpowiada optymalnym rytmom pracy? 2) jakie jest rzeczywiste obciążenie studenta? 3) czy ocena przez kadrę nauczającą pracochłonności przyswajania programu studiów jest zgodna z opiniami studentów? 4) jakie grupy przedmiotów sprawiają największe trudności w przystosowaniu się do wymagań osób prowadzących zajęcia? Wnioski płynące z tego artykułu nie powinny pozostać bez wpływu na kształtowanie procesu dydaktycznego studentów I roku matematyki. Znając te wyniki nauczyciele akademiccy będą mogli zwrócić większą uwagę na pewne grupy studentów oraz lepiej dostosować wymagania w ciągu roku akademickiego do możliwości studentów.As a main purpose of our paper we shall try to find out what is the real time which students of the first grade of university studies in mathematics devote to the self-education. In particular, our interest is focused on the following questions: - are weekly and daily timetables correlated properly with the biological rhythm of a young man? - what is a total real load of work which is needed by the students to manage successful with study? - what are the feelings of the students and academic teachers about the matter took up In the previous questions? are that views coincident? - in which group of subjects the students have the highest difficulties in the fulfilment of the teachers' requirements. In this way we hope to find some hints how to improve the didactic methods and organization of university studies in Mathematics.
URI: http://hdl.handle.net/11089/15562
Data: 1991

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
fm4Fabijańczyk_Warężak23_36.pdf 2.467MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź