Repozytorium UŁ - Struktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Struktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

Pokaż uproszczony rekord


dc.contributor.author Fabijańczyk, Monika
dc.contributor.author Warężak, Anna
dc.date.accessioned 2015-12-15T14:31:01Z
dc.date.available 2015-12-15T14:31:01Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.issn 0208-6204
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11089/15562
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania realnego obciążenia nauką studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy dzienny i tygodniowy rozkład zająć odpowiada optymalnym rytmom pracy? 2) jakie jest rzeczywiste obciążenie studenta? 3) czy ocena przez kadrę nauczającą pracochłonności przyswajania programu studiów jest zgodna z opiniami studentów? 4) jakie grupy przedmiotów sprawiają największe trudności w przystosowaniu się do wymagań osób prowadzących zajęcia? Wnioski płynące z tego artykułu nie powinny pozostać bez wpływu na kształtowanie procesu dydaktycznego studentów I roku matematyki. Znając te wyniki nauczyciele akademiccy będą mogli zwrócić większą uwagę na pewne grupy studentów oraz lepiej dostosować wymagania w ciągu roku akademickiego do możliwości studentów. pl_PL
dc.description.abstract As a main purpose of our paper we shall try to find out what is the real time which students of the first grade of university studies in mathematics devote to the self-education. In particular, our interest is focused on the following questions: - are weekly and daily timetables correlated properly with the biological rhythm of a young man? - what is a total real load of work which is needed by the students to manage successful with study? - what are the feelings of the students and academic teachers about the matter took up In the previous questions? are that views coincident? - in which group of subjects the students have the highest difficulties in the fulfilment of the teachers' requirements. In this way we hope to find some hints how to improve the didactic methods and organization of university studies in Mathematics. pl_PL
dc.description.sponsorship Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. pl_PL
dc.language.iso en pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl_PL
dc.relation.ispartofseries Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica;4
dc.title Struktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego pl_PL
dc.title.alternative A structure of a self-education of the first grade of university studies in mathematics pl_PL
dc.type Article pl_PL
dc.page.number 23-36 pl_PL
dc.contributor.authorAffiliation Instytut Matematyki, Uniwersytet Łódzki pl_PL

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
fm4Fabijańczyk_Warężak23_36.pdf 2.467MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź