Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorFabijańczyk, Monika
dc.contributor.authorWarężak, Anna
dc.date.accessioned2015-12-15T14:31:01Z
dc.date.available2015-12-15T14:31:01Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-6204
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15562
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest próba zbadania realnego obciążenia nauką studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy dzienny i tygodniowy rozkład zająć odpowiada optymalnym rytmom pracy? 2) jakie jest rzeczywiste obciążenie studenta? 3) czy ocena przez kadrę nauczającą pracochłonności przyswajania programu studiów jest zgodna z opiniami studentów? 4) jakie grupy przedmiotów sprawiają największe trudności w przystosowaniu się do wymagań osób prowadzących zajęcia? Wnioski płynące z tego artykułu nie powinny pozostać bez wpływu na kształtowanie procesu dydaktycznego studentów I roku matematyki. Znając te wyniki nauczyciele akademiccy będą mogli zwrócić większą uwagę na pewne grupy studentów oraz lepiej dostosować wymagania w ciągu roku akademickiego do możliwości studentów.pl_PL
dc.description.abstractAs a main purpose of our paper we shall try to find out what is the real time which students of the first grade of university studies in mathematics devote to the self-education. In particular, our interest is focused on the following questions: - are weekly and daily timetables correlated properly with the biological rhythm of a young man? - what is a total real load of work which is needed by the students to manage successful with study? - what are the feelings of the students and academic teachers about the matter took up In the previous questions? are that views coincident? - in which group of subjects the students have the highest difficulties in the fulfilment of the teachers' requirements. In this way we hope to find some hints how to improve the didactic methods and organization of university studies in Mathematics.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica;4
dc.titleStruktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeA structure of a self-education of the first grade of university studies in mathematicspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number23-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Matematyki, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord