Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

1. O przekształcaniu funkcji mierzalnej na całkowalną. 2. O funkcjach holomorficznych w kole jednostkowym, przyjmujących każda swoją wartość nieskończenie wiele razy.

This email address is used for sending the document.