Repozytorium UŁ - Addenda to my work: "Estimation of the functional |a_3 - aα_2^2| in the class S of holomorphic and univalent functions for α complex"

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Addenda to my work: "Estimation of the functional |a_3 - aα_2^2| in the class S of holomorphic and univalent functions for α complex"

Pokaż uproszczony rekord


dc.contributor.author Szwankowski, Andrzej
dc.date.accessioned 2015-12-18T19:21:18Z
dc.date.available 2015-12-18T19:21:18Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.issn 0208-6204
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11089/15765
dc.description.abstract In this paper there has been investigated a set of values of a mapping connected with a maximal value of the functional |a_3 - aα_2^2| in the well-known class S of functions holomorphic and univalent in the unit disc were α is a complex parameter [5]. pl_PL
dc.description.abstract W niniejszym artykule badamy zbiór wartości pewnego odwzorowania związanego z maksimum wartości funkcjonału |a_3 - aα_2^2| w znanej klasie funkcji holomorficznych i jednokrotnych w kole jednostkowym, gdzie α jest parametrem zespolonym. pl_PL
dc.description.sponsorship Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. pl_PL
dc.language.iso en pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl_PL
dc.relation.ispartofseries Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica;4
dc.title Addenda to my work: "Estimation of the functional |a_3 - aα_2^2| in the class S of holomorphic and univalent functions for α complex" pl_PL
dc.title.alternative Pewne uwagi do pracy: "Oszacowanie funkcjonału |a_3 - aα_2^2| - w klasie S funkcji holomorficznych i jednokrotnych dla zespolonych liczb α" pl_PL
dc.type Article pl_PL
dc.page.number 167-171 pl_PL
dc.contributor.authorAffiliation Institute of Mathematics, University of Łódź pl_PL

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
fm4Andrzej_Szwankowski167_171.pdf 748.4KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź