Now showing items 1-9 of 9

  • Charakterystyka gwary wsi Stamirowice w powiecie grójeckim 

   Burska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   This article describes the characteristic features of the dialect of the village of Stamirowice in the district of Grójec. The village is situated in the south-western part of the Mazovian Lowlands, on the river Pilica, ...
  • Drzewo słów. O słowniku The Wordtree® H. G. Burgera 

   Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   This is a review article of the work by Henry G. Burger The Wordtre«®. The Wordtree is a dictionary-thesaurus published in 1984. It is an attempt at defining the lexicon of processes expressed by English transitive ...
  • Fonetyka a socjologia: wzdłużenie samogłosek angielskich w mowie dwóch pokoleń imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii 

   Waniek-Klimczak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   Vowel lengthening as a clue for voicing of the following consonant has been chosen as one of the phonetic parameters used in the sample analysis of the English production of two generations of Polish immigrants in Britain. ...
  • Język gaelicki - historia, przyczyny upadku i szanse przetrwania 

   Stalmaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   The paper discusses the history and fate of Scottish Gaelic since its arrival in Scotland in the 5th century. Once the most important language of Scotland, Gaelic undergoes now sociolinguistic changes indicating the ...
  • Jurij Lotman's System and Ronald Langacker's Cognitive Grammar: Points in Common 

   Kosecki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   Artykuł przedstawia związki, które istnieją pomiędzy gramatyką kognitywną Ronalda Langackera a systemem semiotycznym Jurija Łotmana w odniesieniu do literatury (poezji). Pomimo faktu, że Łotman i Langacker przeprowadzają ...
  • Kryteria analizy walencyjnej 

   Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   Der Aufsatz stellt einige strittige Probleme der Valenzanalyse zur Diskussion. Es geht vor allem um die valenztheoretische Einstufung der Adverbialbestimmungen. Da Adverbialbestimmungen bei Proverben obligatorisch sind, ...
  • Struktura rzeczownikowych derywatów paradygmatycznych pochodnych od wyrażeń przyimkowych 

   Tomaszewska, Sławomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   This article presents in detail the process of derivation as a result of which prepositional phrases are transformed into nouns. Special emphasis is laid on the relations between the nominal part of word-formation base ...
  • Z badań nad problematyką antonimiczną w radzieckiej literaturze lingwistycznej 

   Wierzbiński, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   Статья обзорного характера. В ней обобщаются результаты в области изучения антонимии русского языка. Излагаются теоретические положения в связи с понятием лингвистической противоположности, рассматривается вопрос о ...
  • Zum Morphembegriff in den strukturellen Alternationsanalysen 

   Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
   Przy rozpatrywaniu zagadnień alternacji mamy zawsze do czynienia z reprezentacjami morfemów, poddanych specyficznym alternacjom o funkcjach językowych. W artykule niniejszym autor przypomina ze względów merytorycznych i ...