Show simple item record

dc.contributor.authorPawlikowska, Marta
dc.date.accessioned2016-03-01T10:47:15Z
dc.date.available2016-03-01T10:47:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17163
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to study functions and motivations for codeswitching between Galician and Castilian as we intend to explain why the speakers use the code-switching and try to discover motivations hidden behind the usage. In order to analyse the language contact phenomena between Galician and Castilian, a linguistic corpus based on radio and television programs from Radio y Televisión Gallegas was made. These programmes include examples of free speech of language users which were required to find spontaneous samples of code-switching in order to confirm or refute the hypothesis presented in the introduction. The dissertation is divided in three chapters: first one presents general context, the second one focuses on code-switching and language contact phenomena and the third one presents the analysys of the corpus. In the final considerations chapter the conclusions about usage of code-switching bewteen Galician and Spanish are drawn. It can be seen that language contact phenomena between Galician and Spanish are not only limited to code-switching but also to wide range of other phenomena.pl_PL
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest zbadanie funkcji i motywacji zmiany kodu pomiędzy językiem galicyjskim a hiszpańskim, a także próba wyjaśnienia dlaczego owa zmiana kodu następuje. By zanalizować fenomeny kontaktu międzyjęzykowego, został stworzony korpus oparty o programy pochodzące z Radia i Telewizji Galicyjskiej. Programy zawierają przykłady spontanicznej mowy, które mają potwierdzić lub zaprzeczyć tezom zaprezentowanym we wprowadzeniu. Rozprawa jest podzielona na trzy rozdziały: pierwszy prezentuje ogólny kontekst socjolingwistyczny, drugi skupia się na zjawiskach kontaktu między językami i zmianie kodu (code-switching) a trzeci przedstawia analizę przykładów z korpusu. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski dotyczące form i użycia zmiany kodu pomiędzy językiem galicyjskim i hiszpańskim. Można zauważyć, że fenomeny kontaktu między językami pomiędzy galicyjskim a hiszpańskim nie ograniczają się tylko do zmiany kodu, ale także są związane z sytuacją komunikacyjną użytkowników oraz ich emocjami. Remove selectedpl_PL
dc.language.isoespl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectgalician languagepl_PL
dc.subjectsociolinguisticspl_PL
dc.subjectcode-switchingpl_PL
dc.subjectspanish languagepl_PL
dc.subjectjęzyk galicyjskipl_PL
dc.subjectjęzyk hiszpańskipl_PL
dc.subjectsociolingwistykapl_PL
dc.subjectzmiana kodupl_PL
dc.titleCambio de código entre el gallego y el castellano: formas y motivacionespl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMarta Pawlikowskapl_PL
dc.page.number305pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Hiszpańskiejpl_PL
dc.contributor.authorEmailmarta.anna.pawlikowska@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorBaran, Marek
dc.dissertation.reviewerWilk-Racięska, Joanna
dc.dissertation.reviewerStala, Ewa
dc.date.defence2016-03-18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska