Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewski, Edward
dc.date.accessioned2016-03-10T16:23:00Z
dc.date.available2016-03-10T16:23:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2080-8313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17351
dc.description.abstractPo ogłoszeniu przez Mikołaja II manifestu 17 (30) października 1905 r. powstały w Rosji partie polityczne (w tym liberalne). W programach partii znalazły się ich stanowiska wobec kwestii robotniczej, tak ostro stawianej na początku XX w. Nasuwa się wniosek, że działacze tych partii nie rozumieli znaczenia tego problemu i swojej roli w politycznym rozwoju kraju. Paradoksalne jest to, że powstanie liberalnych partii i ich programów miało miejsce w czasie rewolucji 1905 r., gdy robotnicy w Łodzi i w Moskwie walczyli zbrojnie o swoje prawa, a w Iwanowo-Wozniesieńsku powstała nawet rada delegatów robotniczych. Przegląd programów partii politycznych wskazuje, że nie zadowalały one robotników i skłaniały ich ku siłom lewicowo-radykalnym, z ignorancją nawet wobec Partii Konstytucyjno-Demokratycznej stojącej maksymalnie na lewym skrzydle rosyjskiego liberalizmu.pl_PL
dc.description.abstractWhen Tar Nikolaj II declared his manifesto on October 17 (30), 1905, new political parties were established in Russia. Their programmes, among many others, touched their attitude towards the issue of labour, so popular at the time. A conclusion that the politicians did not fully acknowledge the significance of the matter and their role in the political development of the country can be drawn. Suprisingly, the appearance of liberal parties and their political programmes took place during the revolution of 1905, when the labourers of Lodz and Moscow took active role in fighting for their rights and a board of labour delegates was established in Iwano-Wozniesiensk. A research of the programmes of political parties suggests that they did not satisfy the needs of the labourers who turned rather to radical-left side, ignoring even the Contitutional-Democratic Party, which stood on the extreme of the left wing of the Russian liberalism.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku;14
dc.titleРабочий вопрос в программах российских либеральных партий в начале XX векаpl_PL
dc.title.alternativeKwestia robotnicza w programach rosyjskich partii liberalnych na początku XX wiekupl_PL
dc.title.alternativeLabour issues in the programmes of Russian liberal parties at the beginning of 20th centurypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Edward Wiśniewski, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[93]-101pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Nowożytnej.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-6796
dc.identifier.doi10.18778/2080-8313.14.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record