Show simple item record

dc.contributor.authorKuczyński, Krzysztof A.
dc.date.accessioned2016-03-31T14:13:57Z
dc.date.available2016-03-31T14:13:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationK. A. Kuczyński, Dawne demony ciągle nie śpią. Na marginesie kulturalno-politycznych wydarzeń w RFN w sierpniu 2006 r., [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 349–361.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-086-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17629
dc.descriptionPomysł na przygotowanie tej monografii pojawił się w związku z chęcią podsumowania bogatego dorobku naukowego samodzielnych pracowników nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja ma na celu ukazanie eksperckiego potencjału tego zespołu, który zajmuje się bardzo szerokim spektrum międzynarodowych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Interdyscyplinarność jest traktowana jako ważny atut prowadzonych przez nas badań politologicznych oraz kulturowych. Jest ona jednocześnie wyrazem konsekwentnego dążenia do posługiwania się nowoczesnymi metoda mi naukowymi, łączącymi harmonijnie wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli zarówno szczegółowe wątki związane z wyzwaniami strategicznymi występującymi w wybranych regionach świata, jak też bardziej uniwersalne rozważania nad warsztatem badawczym naukowca zajmującego się międzynarodowymi studiami politologicznymi i kulturowymi.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł ukazuje na przykładzie dwóch znanych postaci życia społeczno-kulturalnego Niemiec: Eriki Steinbach (Związek Wypędzonych) i Güntera Grassa meandry ciągle powracającej odpowiedzialności za wydarzenia lat 1939–1945 i próby „odwrócenia” rzeczywistego obrazu przez niektóre kręgi polityczne.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the meanders of the recurring responsibility for 1939–1945. Erika Steinbach (The Association of the Expelled) and Günter Grass, two internationally famous representatives of German social and cultural life, serve here as examples. The work also demonstrates the attempts of revision of the real picture of the period under scrutiny by selected political circles.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności”, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.subjectRepublika Federalna Niemiecpl_PL
dc.subjectstosunki niemiecko-polskiepl_PL
dc.subject„legitymizacja” odpowiedzialnościpl_PL
dc.subjectGerman Federal Republicpl_PL
dc.subjectGerman-Polish relationspl_PL
dc.subject„legitimization” of responsibitypl_PL
dc.titleDawne demony ciągle nie śpią. Na marginesie kulturalno-politycznych wydarzeń w RFN w sierpniu 2006 r.pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Tomasz Domański, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[349]-[361]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Badań Niemcoznawczych.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-087-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrzysztof A. Kuczyński — ur. 1948 w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, na którym kieruje Katedrą Badań Niemcoznawczych. Badacz niemiecko-polskich oraz austriacko-polskich związków kulturalno- -politycznych, a także kultury niemieckośląskiej XX w., w tym twórczości Carla i Gerharta Hauptmannów. Od szeregu lat wiele uwagi poświęca działalności translatorskiej najwybitniejszego tłumacza literatury polskiej na język niemiecki — Karlowi Dedeciusowi. Autor licznych książek monograficznych i tomów zbiorowych. Redaktor naczelny kilku periodyków naukowych: „Rocznik Karla Dedeciusa”, „Carl und Gerhart Hauptmann – Jahrbuch”, „Niemcy — Austria — Szwajcaria”. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa im. Gerharta Hauptmanna.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-086-3.19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record