Show simple item record

dc.contributor.authorFiołek-Lubczyńska, Bogumiła
dc.date.accessioned2016-03-31T14:16:44Z
dc.date.available2016-03-31T14:16:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17630
dc.description.abstractThe article relates to the use of rhetoric in documentary film. Pathos is one of many ways of creating a persuasive documentary. According to Andrzej Fidyk, modern documentary film must be attractive to the viewer, otherwise, nobody will watch it. Hence the director decided to use persuasive elements in his film. Pathos is a tool for arousing strong feelings in the viewer. The source of those feelings is the presentation of power and concentration camps in the form of a musical extravaganza.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectpathospl_PL
dc.subjectdocumentary filmpl_PL
dc.subjectrhetoricpl_PL
dc.titlePatos w retoryce filmowej. Na podstawie "Yodok stories" Andrzeja Fidykapl_PL
dc.title.alternativePathos in Film Rhetoric. On the Example of Andrzej Fidyk’s "Yodok Stories"pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[113]-120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.contributor.authorBiographicalnoteBogumiła Fiołek-Lubczyńska – interesuje się retoryką filmu faktów i fikcji. Pracuje nad rozprawą habilitacyjną z zakresu strategii retorycznych w filmie dokumentarnym. Autorka kilkunastu artykułów na ten temat i książki pt. „Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury” (2003). Łączy zainteresowania naukowe z pasją dydaktyka.pl_PL
dc.referencesGoffman E., Analiza ramowa, przeł. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesGoffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJoost G., Bild-Sprache. Die audio-visuelle Rhetorik des Films, Transcript Verlag, Bielefeld 2008.pl_PL
dc.referencesScheuermann A., Moving Picture Audience – Affektkomunikation in populären Film, [in:] The Moving Image – Beiträge zu einer Medientheorie des bewegten Bildes, Hrsg. A. Zika VDG, Weimar–Kromsdorf 2004.pl_PL
dc.referencesSztuka opowiadania, z A. Fidykiem rozm. W. Michera, „Kwartalnik Filmowy” 1998, nr 23 (jesień).pl_PL
dc.referenceswww.youtube.com/watch?v=qhDFdftJ5tY [dostęp: 26.05.2011].pl_PL
dc.contributor.authorEmailbogumilafl@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.31.09
dc.relation.volume31pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record