Show simple item record

dc.contributor.authorWorsowicz, Monika
dc.date.accessioned2016-03-31T14:53:50Z
dc.date.available2016-03-31T14:53:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17633
dc.description.abstractThe article discusses the specificity of character pieces (the journalistic genre for the presentation and recommendation of a person) in the context of the rhetorical triad. Logos, ethos and pathos are three ways of shaping an argument which in a character piece have a persuasive impact on the reader by influencing his intellect, will and emotions. In journalistic practice, this means using facts and commanding direct or indirect inference in relation to the axiology of moral attitudes, as well as showing and engendering feelings, states of emotion and stimulating the imagination. The author discusses these actions based on selected journalistic texts from the magazines „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, „Press” and „Newsweek Polska”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectportraitpl_PL
dc.subjectpresspl_PL
dc.subjectrhetoricpl_PL
dc.subjectlogospl_PL
dc.subjectethospl_PL
dc.subjectpathospl_PL
dc.titleTriada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowejpl_PL
dc.title.alternativeThe Rhetorical Triad (Logos, Ethos, Pathos) and the Persuasiveness of Piece in the Presspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Monika Worsowicz, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[137]-147pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.contributor.authorBiographicalnoteMonika Worsowicz – prowadzi zajęcia z zakresu gatunków dziennikarskich, dziennikarstwa poradnikowego i retoryki. Autorka monografii pt. „O «duchu stosowności». Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna” (2013) oraz publikacji z zakresu dziennikarstwa prasowego, ewolucji dziennikarskich form wypowiedzi, edytorstwa prasowego. Współredaktorka opracowań, m.in. z zakresu dziennikarstwa śledczego („News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku”, współred. M. Palczewski; 2010), stylu, mediów i komunikacji („Styl – dyskurs – media”, współred. B. Bogołębska; 2010).pl_PL
dc.referencesJa jednak myślę, z K. Wojewódzkim rozm. J. Żakowski, „Polityka” 2012, nr 27, s. 25–27.pl_PL
dc.referencesKonarzewska M., Sięgała po wszystko, „Gazeta Wyborcza” 2012, 15.10, s. 2.pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak-Gumowska A., Momenty z Amaro, „Newsweek Polska” 2013, nr 13, s. 42–44.pl_PL
dc.referencesNiziołek A., Neron, czyli Dunio, „Press” 2012, nr 1, s. 56.pl_PL
dc.referencesPietkiewicz B., Szklanych kulek już nie ma, „Polityka” 2009, nr 13, s. 22–25.pl_PL
dc.referencesPietkiewicz B., współpr. A. Mikołajczyk, W sprawie pierogów, „Polityka” 2007, nr 42, s. 78–80.pl_PL
dc.referencesSylwetka [hasło], „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2010, nr 1–2 (105–106), t. 53, s. 295–297.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesWyszyńska M., Niewiadome, „Press” 2013, nr 11, s. 34–37.pl_PL
dc.referencesZderzenie pokoleń, z J. Czapińskim rozm. J. Żakowski, „Polityka” 2012, nr 19, s. 20–22.pl_PL
dc.referencesZderzenie światów, z D. Rabczewską rozm. J. Żakowski, „Polityka” 2012, nr 17/18, s. 36–39.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmowors@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.31.11
dc.relation.volume31pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record